česky русский

Exekuce & Insolvence

Nesplní-li povinný v určité lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu (z.č.120/2001Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

Návrh se podává prostřednictvím soudního exekutora.

V případě že vázne na nemovitosti jakákoliv exekuce, povinný tedy buď majitel, nebo spolumajitel nesmí s danou nemovitostí a to do zaplacení veškerých nákladů s exekucí spojených jakkoliv nakládat!

Exekuce musí být také pravomocně skončena!

Tudíž zaplacením exekuce není správně právně ukončena, do nabytí právní moci se s nemovitostí nesmí nakládat.

Ukázka zápisů na LV: Zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zástavní právo exekutorské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zástavní právo soudcovské, dražební vyhláška, nařízení rozhodnutí prodejem nemovitosti, atd.

V tuto chvíli je tedy skoro nemožné, bezpečně prodat nabízenou nemovitost a zajistit bezpečný a transparentní prodej nemovitosti pro všechny strany, které jsou součástí při této transakci.

§

Exekuce je ukončena, byla-li pravomocně zastavena, pohledávka a její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy nebo exekuční soud pověřil provedením exekucí jiného exekutora, případně rozhodl o vyloučení exekutora pro podjatost.

 

Oddlužení, osobní bankrot, insolvence od ADVOKÁTA!

Více na na našich webových stránkách  www.insolvencnicentrum.cz

Nejste schopni splácet své závazky? Hrozí vám exekuce nebo vymáhání dlužných splátek? Nabízíme vám jedinou legální cestu – oddlužení podle insolvenčního zákona.

Oddlužení neboli osobní bankrot je jediné legální řešení neschopnosti dlužníka splácet své závazky vůči věřitelům. Při vyhlášení osobního bankrotu dochází ke sjednocení všech závazků věřitelů vůči dlužníkovi. Oddlužení povoluje soud, který také stanovuje konkrétní způsob oddlužení, zastavuje výkon exekuce a další vymáhání dlužných splátek. Celkový dluh přitom může být snížen až o 70 %. Mezi hlavní výhody osobního bankrotu patří:

  • ochrana dlužníka – závazky dlužníka jsou řešeny podle insolvenčního zákona a nelze tedy vydat rozhodnutí u civilního soudu, rozhodce či vykonat exekuci.
  • stop efekt – při oddlužení nedochází k dalšímu narůstání objemu závazků, ale řeší se závazky v aktuální výši
  • snížení úhrady – snížení celkové úhrady až na 30 % jejich hodnoty (u nezajištěných věřitelů)
  • prominutí úhrady – možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků

Jak vám můžeme pomoci

Pokud se nacházíte ve svízelné finanční situaci a zvažujete osobní bankrot, můžeme vám jako první krok nabídnout Placenou úvodní konzultaci . Zhodnotíme při ní vaši dluhovou situaci, vytvoříme analýzu proveditelnosti vašeho oddlužení a možnosti vyhlásit osobní bankrot. Poté pro Vás zprostředkujeme vypracování návrhu na povolení oddlužení u Advokáta nebo Insolvenčního správce a nebo u Notáře.

Kontaktuje nás na našich pobočkách po celé ČR nebo na našich webových stránkách www.insolvencnicentrum.cz

Aplikace ke stažení zdarma :

Prodej Pohledávku
App Store Google Play

Online Tipař
App Store Google Play

 

 

 

 

Novinky

Další nový makléř, aktuální číslo 302!

5.6.2017 Další nový makléř v našich řadách, přidáš se i ty? ti nejlepší makléři spolupracují s námi... pro-maklere.cz SYSTEMA KONEXE s.r.o. Počet přihlášených makléřů klesl, ale za to jsou kvalitnější. více...

Překonána hranice 582 webů !

28.3.2017 Jste Makléř nebo finanční poradce s dlouholetou praxí v oboru ale bez zkoušek u ČNB?! Třeba jen nemáte střední odborné vzdělání s Maturitou? A nebudete moc vykonávat vaše dosavadní povolání či živnost díky novelizaci zákona o zprostředkování a poskytování makléřských a finančních služeb? více...